در حال حاضر خدمات ما در مجموعه اهدا 123 شامل تخمک اهدایی، جنین اهدایی و رحم جایگزین می‌باشد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید هر یک ازآنها را انتخاب کنید. ما تلاش می‌کنیم خدمات اهدا یک‌دو‌سه فراتر از اینها باشد و در این مسیر به عنوان مشاور در کنار شما باشیم.

تخمک اهدایی
ازدواج‌هایی در سنین بالا، باعث می‌شود که با توجه به سالم بودن اندام باروری، نداشتن موجود کوچکی به نام تخمک باعث جلوگیری از باروری شود.
جنین اهدایی
انتقال جنین یک روش است برای سپردن کودک به دستان زوج‌هایی که به لبخند یک فرزند در محیط زندگیشان دلگرم هستند. در این روش سلول‌های جنسی زن و مرد اهدا کننده، در محیط آزمایشگاه ترکیب شده و با استفاده از امکانات پزشکی به رحم زنی که متقاضی جنین است، منتقل می‌شود.
رحم جایگزین
رحم جایگزین مانند یک پرستار اجاره‌ای است که با روش تلقیح مصنوعی در شکم فرد میزبان مستقر می‌شود؛ فرد میزبان در ازای دریافت پول، خانه‌ای کوچک به جنین زن و مرد دیگری می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.

123 4003 0922